SERVEIS

Serveis d’enginyeria mecànica i elèctrica per dissenyar maquinària industrial.

Giditec ofereix un servei integral, CLAUS EN MÀ, amb una interlocució única.

Per projectes d’alt cost Giditec ofereix la possibilitat de disseny i direcció, podent aconsellar els tallers de fabricació i muntatge, realitzant el seguiment setmanal i amb total transparència. Així s’aconsegueix una reducció considerable del cost TOTAL de màquina.

ENGINYERIA MECÀNICA

- Direcció de projectes.
- Disseny de màquines 3D a nivell d’entrega de plànols de conjunt i d’especejament (llicència oficial Solid Edge).
- Realització d’estudis 3D de nous disseny i estudi de viabilitat.
- Optimització de disseny de màquines per fabricants, aportant conceptes d’altres sectors i mantenint / millorant les prestacions amb un cost inferior.
- Serveis d’enginyeria per dissenyar maquinària del sector de l’embalatge flexible.
- Realització de layouts.
- Disseny de tambors, calandres i corrons.
- Càlcul per elements finits.
- Realització de manuals de funcionament.
- Assessorament en manteniment.
- Projectes de seguretat.

ENGINYERIA ELÈCTRICA

- Direcció de projectes.
- Projectes de reforma / ampliació de maquinària existent.
- Retrofittings i Revampings.
- Projectes de millora en eficiència energètica.
- Programació de PLC i HMI.
- Realització d’esquemes elèctrics / pneumàtics / hidràulics.
- Regulació.
- Posades en marxa.
- Assessorament.
- Projectes de seguretat.

PROJECTE CLAUS EN MÀ

- Disseny complert de màquina i fabricació, tant a nivell mecànic com a nivell d’automatisme.
- Muntatge de maquinària.
- Trasllat de maquinària.
- Reformes de maquinària per augmentar capacitat productiva.
- Posada en marxa.

FABRICACIÓ CALANDRES I CORRONS ESPECIALS

- Estudi tèrmic de les necessitats del client.
- Disseny intern de la calandra i càlcul d'esforços.
- Fabricació propia de la calandra i prova d'estanqueïtat.